ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขนาดโดยประมาณ220x80 เพรสแปรรูปเคลื่อนส่งออก250tต่อ2ตัว เป็นแม่พิมพ์ที่หลังเคลื่อนส่งออกมาแล้วจะมีช่วงบีบคอดตรงกลาง และแผ่นโลหะที่ใช้เป็นแผ่นบาง จึงทำให้การผลิตในจำนวนมากมักจะเกิดปัญหาแตกหรือขอดเกินไป ดังนั้นจึงเป็นอุปกรณ์ประกอบที่ผลิตยาก เครื่องจักรที่ผลิตใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง

ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขนาดโดยประมาณ 150x40 ของเพรสแปรรูปแบบเคลื่อนส่งออก 200tต่อ 2ตัว โดยเริ่มจากการขึ้นโลหะ เชื่อม ฉาบสี ประกอบชิ้นส่วน สร้างขึ้นเพื่อให้ผลิตแบบเครื่องจักรต่อเนื่อง และโดยเฉพาะการฉาบสีที่มีกฎครอบคลุม ROHS นั้นเรามีบริษัทร่วมธุรกิจที่ไว้วางใจได้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและอยู่ในระบบครอบคลุม ROHS รองรับงานด้านนี้โดยเฉพาะจึงไม่ต้องกังวลใดๆกับ เรื่องยุ่งยากในด้าน (เรื่องเอกสารเอวิเด้นส์) หรือ (ครอบคลุมการฉาบระบบROHSหรือไม่) หรือ (กังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องสูงขึ้น) ซึ่งทางเราสามารถซัพพอทเกี่ยวกับห้วข้อเหล่านี้ได้จึงไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้น

ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ส่วนประกอบเครื่องอัด

ความหนาโลหะ 4.5t ขนาดโดยประมาณ 180คอยล์BL ต่อหนึ่งครั้ง และส่งบีบอัดหนึ่งครั้ง ไม่มีกระบวนการลิส เป็นอุปกรณ์ประกอบที่ผลิตยากไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หรือความหนาบางของแผ่นโลหะที่ใช้ทำ จึงเป็นเครื่องจักรผลิตที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตสูง และไม่ต้องกังวลต่อวัตถุดิบที่จะป้อนใช้แต่อย่างใด

ส่วนประกอบเครื่องอัด

ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ขนาดโดยประมาณ 100x50 แทปแปรรูปสี่แกนหลังเพรสเพื่อแปรรูปเคลื่อนส่งออก 200tต่อหนึ่งตัว แม่พิมพ์นี้มีความซับซ้อนในการอัดโค้งกลับหลัง จึงเป็นเครื่องจักรผลิตที่แม่พิมพ์มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ส่วนประกอบรถยนต์

ขนาดโดยประมาณ150x100 คอยล์BLต่อหนึ่งครั้ง บีบอัดหนึ่งครั้ง ไม่มีกระบวนการลิส

ส่วนประกอบรถยนต์