ข้อมูลเครื่องจักร

รายการ เครื่องพับโลหะ

เครื่องพับโลหะแต่ละชนิด ความสามารถในการทำงาน จำนวน
PRG (การเคลื่อนส่ง) 315t 1
PRG (การเคลื่อนส่ง) 250t 1
PRG (การเคลื่อนส่ง) 200t 1
PRG (การเคลื่อนส่ง) 110t 1
ต่อครั้ง 260t 1
200t 1
110t 3
80t 6
45t 2

เครื่องจักรแม่พิมพ์

ประเภท จำนวน
เครื่องตัดลวด 1
มาชีนนิ่งเซ็นเตอร์ 1
เครื่องกัด 1
เครื่องกลึง 1
เครื่องกัดขนาดเล็ก 1
เครื่องขัดผิวด้านเรียบ 2

เครื่องจักรอุปกรณ์อื่นๆ

เครื่องจักรอุปกรณ์ จำนวน
เครื่องเจาะ(1แกน~8แกน , M4, M5) 6
เครื่องเชื่อมสปอต 2
เครื่องกลึงNC 1
เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ 1
เครื่องวัดความเรียบผิว 1
เครื่องฉีดขึ้นรูป 2
 • 80t 5ไลน์ผลิต 110t 3ไลน์ผลิต
  80t 5ไลน์ผลิต 110t 3ไลน์ผลิต
 • 200t ไลน์ส่งพร้อมตัวป้อน
  200t ไลน์ส่งพร้อมตัวป้อน
 • มาชีนนิ่งเซ็นเตอร์/เครื่องกัด/เครื่องกลึง/เครื่องกัดขนาดเล็ก/เครื่องขัดผิวด้านเรียบ
  มาชีนนิ่งเซ็นเตอร์/เครื่องกัด/เครื่องกลึง/เครื่องกัดขนาดเล็ก/เครื่องขัดผิวด้านเรียบ
 • เครื่องตัดลวด
  เครื่องตัดลวด
 • เครื่องเพรส 1110t / ตัวป้อน
  เครื่องเพรส 1110t / ตัวป้อน
 • เครื่องกลึงNC
  เครื่องกลึงNC
 • เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ/เครื่องวัดความเรียบผิว
  เครื่องสแกนเนอร์สามมิติ/เครื่องวัดความเรียบผิว