เนื้อหากิจการ

การขึ้นรูปโลหะ

ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่มีความต้องการการลงทุนต่ำ แต่ต้องการประสิทธิภาพและคุณภาพที่ผลิตออกมาได้ในระดับสูง ดังนั้นทางบริษัทของเราก็พยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ทุกรูปแบบ โดยธุรกิจการผลิตแบบครบวงจรที่ให้ได้ตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงแก่ลูกค้า ตั้งแต่การออกแบบ สร้างและผลิต โดยราคาค่าใช้จ่ายตามแต่ละลูกค้าที่ต้องการ แน่นอนในปัจจุบันมีการแข่งขันกันหลายบริษัทธุรกิจการผลิต โดยพยายามลดค่าใช้จ่ายและคงไว้ซึ่งประสิ่ทธิภาพในการผลิตระดับสูง ซึ่งเรา คิชิโมโต อินดัสตรี ก็ประสงค์และพยายามเป็นแนวหน้าในธุรกิจการผลิตเช่นกัน

การขึ้นรูปโลหะ

การสร้างแม่พิมพ์

บริษัทเราได้มีส่วนร่วมและซัพพอตท์การผลิตต้านแม่พิมพ์โลหะในหลายๆด้าน กับผู้ผลิตรายใหญ่ในญี่ปุ่น อาทิบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทรถยนต์ บริษัทเครื่องดนตรี บริษัทผลิตโทรทัศน์รายใหญ่ ซึ่งแน่นอนเราสามารถนำเอาโนฮาวธุรกิจการผลิตนั้นๆ มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับธุรกิจการผลิตในประเทศไทย ดังนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรแม่พิมพ์ ที่เป็นของบริษัทเครือข่ายญี่ปุ่นนั้นจะต้องใช้งบประมาณสูงนั้น มิได้เป็นเช่นนั้นเลย เราสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทุกกรณีโดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการทำงานแต่อย่างใด

การสร้างแม่พิมพ์